进入寺院的着装打扮

0

เมื่อไปวัดในพระพุทธศาสนา ควรแต่งกายอย่างไร

进入寺院的着装打扮

 

วัดเป็นบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์..ที่ชาวพุทธทุกคนมา เพื่อละชั่ว ทำความดี ทำใจให้ผ่องใส เช่นทำทาน รักษาศีล สวดมนต์ ฟังธรรม และนั่งสมาธิ เป็นต้น

ดังนั้น..การแต่งกายมาวัดจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่เรา

ไม่ควรจะดูเบา..ว่าเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ หรือเราอยากจะแต่งชุดอะไรมาวัดก็ได้   เพราะการแต่งกายของเรานั้นจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกเบื้องต้นเลยว่า..ตัวเราให้เกียรติหรือให้ความเคารพต่อสถานที่นั้นขนาดไหน

寺院是神圣的修行道场,为了让佛教徒们拥有一个清净的环境,如法行善,修心宁静,譬如:布施、持戒、诵经、听法、打坐等。

进入寺院的着装打扮显得格外重要,每个人都不应该忽视。千万不要认为这只是小事一桩,无须在意穿着什么服饰进入寺院。可事实上,从着装打扮中,完全可以衬托一个人对寺院的重视与尊重。

 

ซึ่งการแต่งกายที่เหมาะสมต่อการมาวัดก็คือ..เราควรที่จะแต่งชุดสีขาวๆ   เพราะเป็นชุดที่จะทำให้ทั้งตัวเราและผู้ที่ได้พบเห็นมีใจใส..ใจสงบ..ใจสบาย   ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เราสามารถเข้าถึงธรรมภายในได้อย่างง่ายๆ    อีกทั้ง..ยังทำให้ใจของเรานั้นสามารถที่จะเกาะเกี่ยวอยู่กับเรื่องของบุญได้อย่างเต็มที่

进入寺院时,穿着白色最为合适得体。因为白色能令自己与见者生清净心,不仅是证悟佛法的基础,也有助于使心一直安住于功德。

 

  • • ในทางตรงกันข้าม..ถ้าหากเราแต่ละคนต่างแต่งชุดกันมาหลากสไตล์..หลากสีสัน แทนที่ใจของเราจะเกาะเกี่ยวอยู่กับเรื่องของบุญ..ก็ไปเกาะเกี่ยวหรือสนใจอยู่กับเรื่องของชุดแทน และเมื่อใจของเราไปสนอยู่กับเรื่องของชุดแล้ว  ตัวเราเองก็อยากจะพูดคุยกันแต่เรื่องนี้

相反,如果进入寺院的人穿着各式各样精美的服饰,原本安住于功德的心,就会转而关注他人的精美服饰。当我們的心被服饰吸引后,也就会自然而然谈论有关服饰的话题。

 

สรุปแล้วก็กลายเป็นว่า “ แทนที่เรามาวัด..แล้วเราจะได้บุญกันอย่างเต็มที่  แต่สุดท้าย..บุญของเรากลับหกๆ หล่นๆ  และก็ได้บุญกลับบ้านกันไปนิดๆ หน่อยๆ ”   เพราะฉะนั้น..การแต่งชุดขาวมาวัดนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆ ที่จะทำให้ใจของเรากลับมาอยู่กับเรื่องของบุญ

本来进寺院是为了修功德,期望回家时能获得圆满的功德。但是因為心向外攀緣,不能全心全意地修功德,当回家时功德自然也不够圆满。因此,进寺院的着装打扮非常重要,将有利于我们心系功德中。

 

ความจริงแล้วการแต่งกายด้วยชุดขาวๆมาวัดนั้น เป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้ว   ไม่ใช่เพิ่งจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้เท่านั้น

เพราะฉะนั้น..ตัวเราเองก็ควรที่จะรักษาธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามนี้ให้สืบต่อไปจนถึงคนรุ่นหลัง  และยิ่งถ้าหากเราทุกคนร่วมใจกันแต่งชุดขาวเหมือนๆ กัน..ก็จะก่อให้เกิดความเป็นระบบระเบียบเรียบง่าย  อีกทั้ง..ยังเป็นต้นบุญต้นแบบให้ทุกคนที่ได้เห็นเกิดความปลื้ม   แล้วก็อยากที่จะประพฤติปฏิบัติตามเราไปด้วย

进寺院穿着白衣,原本就是美好的传统文化,缘自于佛陀时代,并非在这个时代才出现。因此,每个人都应该继续维护和传承,这个美好的传统文化。当我们着装白衣时,外形不仅整洁美观,也会成为众人的榜样,令见者心生法喜,愿意跟随大家一同穿着白衣。

 

เมื่อเป็นเช่นนี้..ก็จะทำให้ธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงาม คือ..กา รแต่งชุดขาวมาวัดนี้ค่อยๆ แผ่ขยายจากจุดเล็กๆ โดยเริ่มต้นจากตัวเราแล้วก็ขยายไปสู่คนทั้งโลก!!!…

综上所述,穿着白衣的文化,从本身做起,渐渐地让所有人都认可这种穿着白衣的文化。

 

การแต่งกายด้วยชุดขาว มีอานิสงส์คือ

1.ทำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย

2.ทำให้เกิดบรรยากาศแห่งการปฏิบัติธรรม

3.ทำให้เกิดความเสมอภาคแก่ชนทุกชั้น

4.ทำให้เกิดสติ มีความสำรวมระวังเพิ่มมากขึ้น

5.ทำให้ใจผ่องแผ้ว พร้อมที่จะเข้าถึงธรรม

穿着白衣去寺院的功德利益

  1. 整齐干净、美观大方
  2. 营造氛围、利益修行
  3. 人人平等、无分别心
  4. 维持正念、谨慎自制
  5. 内心清净、易证佛法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous article良言改变生命
Next article佛日