良言改变生命

0

คำพูดเปลี่ยนชีวิต良言改变生命

การดำรงชีวิตของเราในแต่ละวันหนี ไม่พ้นที่ต้องใช้คำพูดในการสื่อสารกันเป็นการสื่อความหมายซึ่งกันและกันในสังคม หากพูดดีมีประโยชน์และสร้างสรรค์ ผู้คนก็เชื่อถือ แต่หากไม่รู้จักพูด เช่น พูดโกหก พูดส่อเสียด พูดไม่จริงเอาตัวรอด คำพูดเหล่านี้อาจจะทำให้เราขาดความเชื่อถือ และขาดความไว้วางใจจากผู้อื่นได้ จนบ่อยครั้งคนที่พูดจาให้ร้ายคนอื่นคำพูดอาจจะส่งผลกระทบต่อตนเองได้ เพราะคำพูดที่ออกจากปากเราไปแล้วไม่สามารถที่จะเรียกกลับคืนมาได้    การที่เราคิดจะพูดอะไรเราควรคิดให้ดีก่อนว่าสิ่งที่เราจะพูดไปนั้นมีประโยชน์หรือไม่ หรือคำพูดของเรานั้นจะส่งผลเสียต่อผู้อื่นอย่างไร

日常生活中必须要通过言语互相沟通联络,用词语把自己的意思表达出来。如果所说的言语有益和有创造力,那么人们就会给予信任。但如果不懂如何交流,比如:说谎、挑拨离间,为自己利益而说假话,这些都将会让我们成为无信之人,他人也不信任我们。因此,常常因言语而产生摩擦。说出去的言语无法收回,在说之前,应该多思虑,即将要说的言语是否有益;将会给他人带来怎样的不好影响?

คนพูดเป็น คือคนที่คิดให้รอบคอบ มีสติก่อนที่จะพูด หรือกลั่นกรองคำพูดให้ละเอียดอ่อนเสียก่อน แล้วค่อยพูด  เพราะคำพูดยิ่งละเอียดอ่อนลึกซึ้งเท่าไร ก็ยิ่งสามารถเจาะใจคนฟังได้ลึกและประทับใจได้นานเท่านั้น ตรงกันข้ามคำพูดยิ่งหยาบเท่าไร ก็ยิ่งระคายทั้งหูระคายทั้งใจมากเท่านั้น

会良言之人,会思虑周全,说前保持清醒,细致的过滤即将要说的言语。因为语言越细腻,越让听者更了解和印象深刻。反之,语言越粗糙,导致听者心烦意燥,不想继续听下去。

หลักในการพูด ๕ ประการ คือ

良言的四个原则

        ๑) พูดด้วยจิตเมตตา คือพูดด้วยจิตใจที่มีความปรารถนาดีต่อผู้ฟัง มีความจริงใจต่อผู้ฟัง  ทุกครั้งที่จะพูดกับใครก็ตาม ให้ถามตัวเองเสียก่อนว่า ที่เราจะพูดต่อไปนี้มีความปรารถนาดีต่อเขาหรือเปล่า

ถ้ามีความปรารถนาร้ายก็อย่าพูด หรือถ้าคิดว่าพูดแล้วจะระคายหูระคายใจ ทั้งคนฟังคนพูด ก็อย่าพูด

  1. 良言必须慈悲:出于善意,想让听的人快乐、进步。尽管说出来的话属实、有礼、有益,但是如果心中有愤怒、忌妒的感觉,还是先不要说出来,因为听的人无法接受。

๒) พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ คือไม่พูดเพ้อเจ้อ พูดให้มีประโยชน์ต่อผู้ฟัง  หากนำแนวทางไปคิด หรือปฏิบัติในทางสร้างสรรค์ต่อไปได้  และเว้นจากการพูดส่อเสียด ไม่พูดเพื่อทำลายคน พูดให้สมานคนที่แตกร้าวกัน แต่ให้พูดส่งเสริมคนที่สมัครสมานกัน

ถ้าไม่เป็นประโยชน์ สู้ไม่พูดดีกว่า เสียเวลาเปล่า

2.言必须有益:虽然所说的言语是悦耳的、真实的,但说出来后,对说的人和听的人都没有好处,反而造成伤害,还是不说比较好。

  ๓)  พูดถ้อยคำที่ไพเราะ  เว้นจากวาจาหยาบคาย กล่าวถ้อยคำที่  ไม่มีโทษ รื่นหูน่ารัก จับใจ สุภาพ เป็นที่พอใจและชื่นชมของมหาชน  แม้คำพูดนั้นจะเป็นประโยชน์แต่ระคายหู ก็ไม่มีใครอยากฟัง ไม่อยากทำตาม ดีไม่ดีอาจเกิดปฏิกิริยาต่อต้าน เพราะไม่มีใครในโลกนี้ชอบให้ใครมาพูดข่มขู่

คำพูดหยาบคาย ถึงแม้จะมีประโยชน์ แต่ก็ยากที่ใครจะทนฟังได้

3.良言必须有礼貌:是经过净化、悦耳有礼貌的言语;不是粗话、骂人的话、讽刺、挖苦人的话。粗鲁的话无法入耳,怎么听得进去呢?

๔) พูดถ้อยคำที่เป็นจริง คือ เว้นจากการพูดเท็จ เมื่อไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ เมื่อรู้ก็บอกว่ารู้  ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้ไม่ว่า เพราะเหตุแห่งตนเอง เหตุเพราะผู้อื่น หรือเหตุเพราะเห็นแก่อามิสสินจ้างใดๆ

แม้เราเองก็จะกลาย เป็นคนโกหกเป็นคนขาดศีล ซึ่งไม่คุ้มกันเลย พูดให้คนอื่นได้ประโยชน์ไป  และเมื่อพูดไม่จริงจนเคยชินมากเข้า ก็จะกลายเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นคนหลงๆ ลืมๆ ไปในที่สุด

  1. 良言必须属实:不是捏造的话,而是符合事实的话,不加以修饰、隐瞒或吹嘘。

 

๕) พูดถูกกาลเทศะ คือพูดในสถานที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม ในปริมาณที่เหมาะสม โดยความเหมาะสมจะมีมากน้อย   ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องที่กำลังพูดนั้นเอง   ก่อนพูดต้องดูกาลเทศะให้ดีคนที่พูดไม่ถูกเวลา ไม่ถูกสถานที่ อาจทำให้ตัวเองเป็นที่เกลียดชัง เช่น เตือนผู้ใหญ่ต่อหน้าคนจำนวนมาก

  1. 良言必须适时适地:虽然说的是好话、实话、有礼貌、有益处、心怀好意,但是时间与地点不合适,听者还不想听,就可能产生负面的效果。比如会误认为是在宣布罪状或挑毛病。

แม้จะพูดไพเราะแค่ไหน ก็ถือว่าพูดผิดที่ แทนที่จะเป็นผลดี กลับกลายเป็นการฉีกหน้า หรือเตือนคนที่กำลังมีโทสะพลุ่งพล่าน มีอาวุธอยู่ในมือ เตือนคนผิดจังหวะอย่างนี้ จะกลายเป็นการหาความเดือดร้อนใส่ตัว  การพูดจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ถ้าไม่รู้ว่าอะไรควรพูด อะไรไม่ควรพูด สู้นิ่งไว้ดีกว่า

时间适当:要知道什么时候该说,什么时候不该说,该说多久,并可以预料说出后的结果。

地点适当:知道在什么地方、什么环境才适合说,并能预测到说了会带来什么好处或坏处。

比如:出自善意,你想劝朋友别喝酒,但如果劝说的时候,你的朋友正跟他的酒鬼朋友喝得醉醺醺的,让他丢了面子,他可能会不领情,你还有可能挨拳头。

คำพูดนั้นเปรียบเสมือนดาบสองคม  คมด้านหนึ่ง… มีไว้เพื่อทิ่มแทง  บั่นทอน  และสร้างความแตกแยก  การพูดไม่คิดเพียงไม่กี่วินาที  อาจทำให้ผู้อื่นเสียใจตลอดชีวิตเลยก็เป็นไปได้  หรืออาจทำให้เราพลาดโอกาสอันดีในชีวิตที่มีมาไม่บ่อยครั้งเลยก็ได้

言语就像一把双刃剑,有一遍锋利用来刺、毁灭和分裂。没有经过思虑说出的言语,可能让他人一生都伤心,或让我们错过人生最好的机会。

คมด้านหนึ่ง…เป็นแหล่งสร้างกำลังใจ  สร้างความรัก สร้างความสามัคคี  คำพูดดีๆเพียงประโยคเดียว สามารถเปลี่ยนชีวิตของผู้ฟังไปในทางที่ดีได้ หรืออาจทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จรุ่งโรจน์เลยก็ได้

另一边是创造信心和鼓励,以及关爱与团结,即便是一句有益的话语,可以改善人的生命,或者让我们的生命成功与繁荣。

หากเราพูดแล้วเราสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นย่อมเป็นบาปแก่ตัวเรา แต่หากเราคิดก่อนพูดและพูดแต่สิ่งที่ดีนั้น ก็จะก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆและนำความสุขมาให้เราและคนรอบข้างด้วย  ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้น  อยู่ที่การ “เลือกใช้”  ของเราเองทั้งสิ้น

如果我们的言语,给别人制造麻烦,这对我们来说是一种恶业。 如果我们在说前,先思虑,以及所说的言语是有益。 必然给我们和身边的人带来快乐与益处。所以言语的结果取决于我们自己的“选择”。

 

Previous article如何结交益友
Next article进入寺院的着装打扮