Home 2020 July

Monthly Archives: July 2020

托钵

0
托钵是比丘和沙弥的日常事务。佛陀曾赞美说:托钵为高尚之行仪,亦可普济众生。事实上,托钵也是一种弘法。在佛陀时代,当施主供钵后,僧众会为他们开示说法,这也是现今僧众饭食后诵经祝福的缘起。如今,佛教徒将此文化看作是一种功德的累积,也可将功德回向给往生的亲人。

佛教之沙弥

0
佛教之沙弥 สามเณร แปลว่า เหล่ากอของสมณะ หน่อเนื้อของสมณะ หมายถึง นักบวชชายในพระพุทธศาสนาที่มีอายุน้อย ยังมิได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 沙弥是沙门家族的成员之一,亦是沙门的薪传者。指在佛教僧团中,未受具足戒,未满二十岁时出家的男子。   การบรรพชาเป็นสามเณรมีมาแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสให้พระสารีบุตรพุทธสาวก ทรงบรรพชาให้กับ สามเณร “ราหุล” ผู้เป็นพุทธบุตร นับเป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนา และถือเป็นประเพณีนิยมในพระพุทธศาสนาที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่มารดา-บิดานำบุตรหลานที่เป็นชายอายุยังไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ เข้าไปรับการบรรพชาเป็นสามเณร ซึ่งแต่โบราณกาลมานั้น การที่จะได้เล่าเรียนเขียนอ่านตำรับตำรา ต้องอาศัยวัดเป็นสถานที่เล่าเรียนให้กับกุลบุตร และจำเป็นต้อง บรรพชาเป็นสามเณรก่อน จึงจะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของพระเถระ...

何谓比丘

0
比丘是出家于佛门,精进研习佛法的修行者。他们远离城市的喧嚣,独自一人或与众僧友和合共处,在寺院中过着清净简朴的修行生活。 僧人巴利文中亦称为“比丘”,即得见轮回的怖畏之男子。他们必须符合以下条件,例如:年满20岁,无重疾和传染病,皈依世尊正法,在大雄宝殿受具足戒。

消除业力的方法

0
值得深思的是,世界由许多不同的物种组成。无论是昆虫,水生动物,陆生动物,爬行动物等,但为什么我们比成千上万的生命幸运,能生而为人?为什么每个人都不同,无论是体形、脸型或皮肤,还是维持生命的必然因素,以及和周围的环境?

佛日

0
วันพระ 佛日 ต้องละนิวรณ์  ด้วยการละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส 要以远离邪恶,行善且清净心灵的方式,来脱离五盖的束缚。 วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์  เช่น ทำทาน รักษาศีล  ฟังธรรม หรือ นั่งสมาธิ เป็นต้น 这一天是佛教徒一周一度的聚会日,信徒会到寺院供养斋僧、听闻佛法或是修行静坐。 โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม...